Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobních údajů

  1. Totožnost a kontaktní údaje správce
  2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
  3. Účel zpracování osobních údajů
  4. Doba uložení osobních údajů
  5. Další příjemci osobních údajů
  6. Práva subjektů údajů

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je podnikatel Josef Hašek, se sídlem Malinovského 2136, 26901 Rakovník, identifikační číslo 71290869, podnikající na základě živnostenského listu vydaného městským úřadem v Rakovníku   (dále jen  „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Kuštova 2712, 26901 Rakovník, adresa elektronické pošty info@keramikahasek.cz, telefon +420 776 498 929.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za objednané zboží, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel ehsopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Google (provozovatel internetového vyhledavače), Google analytics (zprostředkovatel statistických dat návštěvnosti webu ), Sklik (zprostředkovatel reklamy), Smartsupp (zprostředkovatel statistických dat návštěvnosti webu a on-line komunikace se zákazníkem), Zbozi.cz (zprostředkovatel nabídky - internetový vyhledavač zboží), Kateřina Raisová (správa účetnictví), Keramika Soukup a.s. (kompletace zakázek), Seznam.cz (provozovatel internetového vyhledavače), Biano (internetová galerie - zprostředkovatel nabídky), Hyperzbozi.cz (zprostředkovatel nabídky - internetový vyhledavač zboží), Najduzbozi.cz (zprostředkovatel nabídky - internetový vyhledavač zboží), srovname.cz (zprostředkovatel nabídky - internetový vyhledavač zboží).

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@keramikahasek.cz

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 23.5.2018